DISCLAIMER:

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van deze website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van deze website;
  • de content: alle in deze website aanwezige inhoud.

2. Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden, weblogs en/of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content dient schriftelijk aan het Advance Centrum voor Fotografie te worden verzocht via info@advance-cvf.nl